Arbeidsrecht – Privacy-recht – Huurrecht – ICT recht – Contractenrecht – Ondernemingsrecht

ARBEIDSRECHT
U koestert uw werknemer(s). Zij zijn immers uw belangrijkste kapitaal. Mede door hen wordt uw bedrijf een succes. Maar personeel kan ook voor veel hoofdbrekens zorgen. Als ze ziek worden, of wanneer ze niet kunnen of willen wat u wilt. Of in het uiterste geval wanneer u gedwongen bent hen te ontslaan. Wijma Juridisch Advies leidt u langs alle angels en voetklemmen. Ook voor overige vraagstukken zoals het opstellen of wijzigen van contracten en reglementen, personeelsplanning en problemen rond beoordelings- en functioneringsgesprekken kunt u bij ons terecht.

Privacy-recht /AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Bedrijven moeten zorgvuldig de persoonsgegevens van hun zakenrelaties maar ook hun eigen personeel bewaren en beschermen. Tevens moet exact worden vastgelegd welke gegevens worden bewaard, met welk doel en hoe lang. Op overtreding van de regels staan zeer hoge boetes. Elke ondernemer zal hier dus mee aan de slag moeten. Wijma Juridisch Advies helpt graag uw onderneming AVG-proof te maken en de nodige documenten hiervoor op te stellen.

HUURRECHT
Of u zelf kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte huurt of zelf als verhuurder optreedt, Wijma Juridisch Advies staat voor uw klaar. Te denken valt aan het opstellen of aanpassen van huurcontracten, geschillen over huurprijzen, onderhoud, eigendomsovergang van het verhuurde pand, huurachterstanden, opzegging van de huur en ontruimingsprocedures.

ICT RECHT
Mensen gaan steeds minder naar een winkel, maar kopen steeds meer op Internet. Het wordt voor ondernemers dan ook steeds aantrekkelijker of zelfs noodzakelijk om een webwinkel te beginnen. Het lijkt vrij eenvoudig: even een website inrichten en je kunt aan de slag. Maar die eenvoud is maar schijn. Er komt steeds meer Europese en nationale regelgeving waar webshophouders zich aan hebben te houden. Vooral de consumenten wordt steeds meer en beter beschermd. En de sancties op overtreding kunnen zeer fors zijn en in de tienduizenden euro’s aan boetes lopen.  Het is raadzaam om voordat u met een webwinkel begint goed juridisch advies in te winnen over waar de website aan moet voldoen en waar uw klanten recht op hebben. Wijma Juridisch Advies helpt u hier graag bij.

CONTRACTENRECHT
Een man een man, een woord een woord. Zo wordt vaak gedacht als ondernemers onderling afspraken maken. Een mooie gedachte, zolang als de zaken goed gaan en afspraken gewoon worden nagekomen. Maar als dat niet gebeurt, kan het belang van een goed en duidelijk contract niet genoeg worden benadrukt. Zeker wanneer het zo uit de hand zou lopen dat een gang naar de rechter noodzakelijk is. Wijma Juridisch Advies stelt graag uw contracten en algemene voorwaarden op of screent bestaande contracten. Geschillen over de uitleg van een contract, de nakoming hiervan en eventuele ontbinding zijn bij ons in vertrouwde handen.

ONDERNEMINGSRECHT
Gaat u een onderneming starten en heeft u vragen over welke rechtsvorm het meest passend is, of vraagt u zich af of de huidige rechtsvorm van uw onderneming nog wel de juiste is dan staat Wijma Juridisch Advies u graag bij. Net als bij vraagstukken over aansprakelijkheid opstellen van statuten of samenwerkingscontracten.