Arbeidsrecht – Ambtenarenrecht – Bestuursrecht – ICT recht – Huurrecht – Consumentenrecht

ARBEIDSRECHT / AMBTENARENRECHT
Bij arbeidsrecht denkt men, zeker in deze tijd, met name aan het ontslagrecht. Dat is ook logisch want een (dreigend) ontslag is een ingrijpende gebeurtenis met vaak grote financiële en emotionele gevolgen. Maar het arbeidsrecht omvat veel meer. Het begint al bij het aangaan van de overeenkomst, waarbij heel wat vragen op u af kunnen komen: moet ik nu wel of niet instemmen met dat concurrentiebeding? En is dat artikel over overwerken wel geldig? En ook tijdens het dienstverband kan heel wat op u afkomen: ruzie met collega’s of leidinggevenden, geschillen over werktijden, reorganisaties die zonder overleg worden doorgevoerd.. Wat er ook gebeurt: blijf niet rondlopen als u ergens mee zit maar win tijdig juridisch advies in. Dat kan heel veel ellende besparen. Wanneer u denkt dat er iets niet in de haak is, maar u zegt er lange tijd niets van, kan dat eventueel tegen u gebruikt worden. Als u ambtenaar bent komt daar nog bij dat er sprake kan zijn van termijnen waarbinnen u actie moet ondernemen. En wat ook heel belangrijk is, zeker bij een dreigend ontslag: teken nooit zomaar iets wat de werkgever u voorlegt, ook al zet men u onder druk. U heeft er gewoon recht op rustig over iets na te denken en advies in te winnen.

BESTUURSRECHT
Iedereen krijgt in dit land vroeg of laat te maken met de overheid. Of het nu gaat om het aanvragen van een bouwvergunning, het betalen van belasting, of een boete die wordt opgelegd, men ontkomt er niet aan. Vaak gaat dit contact met de overheid goed, maar vaak genoeg ook niet. Wijma Juridisch Advies is goed thuis in het doolhof van procedures en regeltjes en loodst u hier graag doorheen. Ook hier geldt: wacht niet te lang met het inwinnen van advies, want als u in een procedure een termijn mist, kunt u al uw rechten verspelen. Wanneer u bij voorbeeld ergens bezwaar tegen wilt maken, heeft u daar 6 weken de tijd voor. Dat lijkt veel, maar in de praktijk is die tijd vaak hard nodig!

ICT RECHT
Kopen via internet wordt steeds meer een gewoonte voor veel mensen. U hoeft er de deur niet voor uit en de bestelling wordt vaak bezorgd waar u maar wil. Toch kunt u tegen de nodige problemen aanlopen. Kunt u verplicht worden het hele aankoopbedrag vooraf te betalen? En kunt u van een bestelling nog afkomen wanneer u een bevestiging over de mail heeft ontvangen? U als consument heeft meer rechten dan u denkt. Neem gerust contact op om u te laten informeren.

HUURRECHT
U wilt rustig wonen en van uw huis genieten. Maar ook hier kunnen de nodige problemen en vragen ontstaan. Vragen over de huurverhoging. Of achterstallig onderhoud dat de verhuurder niet wil verhelpen. Of u nu wel of niet de badkamer mag verbouwen.. Maar ook als u zelf een woning verhuurt kan dat zorgen meebrengen. Wanneer de huur niet op tijd wordt betaald. Of wanneer de huurder voor overlast zorgt. Voor al uw grote en kleine huurproblemen kunt u bij Wijma Juridisch Advies terecht. Wij helpen u graag verder, tot aan de kantonrechter als het moet.

CONSUMENTENRECHT
Wie kent dat niet: u heeft een bankstel besteld, maar er wordt niet op tijd geleverd. De computer die u kocht, houdt er na een tijdje mee op, maar de verkoper weigert deze gratis te laten repareren. Of er deugt werkelijk niets van de rekening die u van uw energiemaatschappij krijgt. Uiteraard zit u hier niet op te wachten. Blijf er niet mee zitten, maar leg het voor aan Wijma Juridisch Advies. Hij gaat graag voor u het gesprek (en als het niet anders kan het gevecht) met de wederpartij aan.

Heeft u op een van de bovenstaande gebieden problemen of vragen, neem vooral contact op. Het eerste uur is gratis en altijd vrijblijvend en de tarieven zijn beslist gunstig!