De Coronacrisis zorgt voor veel ellende, dat is bekend. Je moet er dan ook niet aan denken dat daar ook nog bij komt dat de tijdelijke huur van je woning niet wordt verlengd door de verhuurder. Om dit te voorkomen is op 25 april de Spoedwet verlenging tijdelijk huurcontract ingegaan.

De wet geldt voor huurcontracten van zelfstandige woningen voor de duur van maximaal twee jaar en contracten van maximaal vijf jaar voor kamers.

Huurders hebben de mogelijkheid om een tijdelijke verlenging van hun huurovereenkomst aan te vragen. Het moet dan gaan om contracten die normaal gesproken eindigen in de periode van 1 april en 30 juni 2020. De aanvraag moet uiterlijk een week nadat ze van de verhuurder bericht hebben gekregen worden ingediend.  Huurders die nu al een aanzegging tot beëindiging hebben gekregen kunnen tot 2 mei de aanvraag indienen.

De huur kan met één, twee of drie maanden worden verlengd tot maximaal 1 september. Tot die datum is de wet ook van kracht, maar deze kan zo nodig eenmalig worden verlengd met een periode van drie maanden.

De wet biedt overigens maar beperkt bescherming. Wanneer verhuurders voor 1 april 2020 al afspraken hebben om de woning te verkopen, te slopen of te renoveren kan de beëindiging gewoon doorgaan. Ook als een huurder zich niet als een goed huurder gedraagt kan hij gewoon nog worden uitgezet, dus in theorie ook bij een huurachterstand.

De Woonbond, die had aangedrongen op de spoedwet,  is dus niet helemaal tevreden met het resultaat. Overigens heeft de minister van Wonen al met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen afgesproken dat voorlopig geen uitzettingen mogen plaatsvinden wanneer een huurder wegens de Coronacrisis de huur niet kunnen betalen. De beroepsvereniging van deurwaarders KBvG sloot zich hier graag bij aan. Vooralsnog is het een afspraak, dus nog geen wettelijk verbod, maar de minister sluit wettelijke maatregelingen niet uit als blijkt dat huurders alsnog tot uitzetting overgaan. Vooralsnog lijkt het er op dat verhuurders voor het overgrote deel bereid zijn een regeling met hun huurders te treffen. Ook op dit punt komen we immers alleen samen door deze crisis.