Ook vakantie zal voor heel wat mensen dit jaar anders dan anders zijn.  De achtertuin zal vaker de vakantiebestemming zijn of anders blijven we in eigen land of in ieder geval in Europa. Ook werkgevers hebben met bepaalde zaken rekening te houden

Vakantiegeld later uitbetalen?

Vaak zal in mei of juni het vakantiegeld al zijn uitbetaald. maar het kan in deze tijden best zo zijn dat werkgevers hebben besloten om het vakantiegeld pas later of in gedeelten uit te betalen. Dit mag echter alleen wanneer de werknemer hier mee instemt. Wanneer een werkgever dit dus uit eenzijdig heeft besloten mag een werknemer dit alsnog op gaan eisen.

Verplicht vakantiedagen laten opnemen, mag dat?

Nee, dat mag dus niet ook als is dat wel verleidelijk wanneer er minder werk is. Alleen in overleg met de werknemer kan bepaald worden wanneer hij/zij op vakantie gaat. Ook wanneer een medewerker thuis zit vanwege een zieke huisgenoot, kan deze niet verplicht worden vakantiedagen op te nemen.

Verplicht laten opnemen van ADV-ren mag weer wel

Wanneer er minder werk is door het Coronavirus  mag de werkgever de werknemer verplichten de ADV-uren op te nemen. Deze vallen buiten de vakantiewetgeving. In een CAO kunnen wel nadere afspraken over de ADV-uren zijn opgenomen, dus kijk deze voor de zekerheid altijd even na.

Mag een werknemer een geplande vakantie zomaar weer intrekken?

Het kan zomaar gebeuren: een vakantie is geregeld en met de werkgever besproken en ineens gaan de seinen op rood in het betreffende vakantieland en kan het niet doorgaan. In dat geval kan de werknemer niet zomaar de vakantiedagen opzeggen of verschuiven. Als werkgever heb je er immers alle belang bij dat je een goed overzicht hebt van wanneer welke medewerker beschikbaar is. ook hierbij geldt : afspraak is afspraak. Het zelfde geldt trouwens ook de voor werkgever. Ook deze mag niet zomaar terugkomen op gemaakte afspraken, ook al komt het ineens erge vervelend uit dat een werknemer er niet is.  Uitzondering  is als er een zwaarwegend belang voor het bedrijf is, maar dat moet je als werkgever wel moeten kunnen hardmaken.

Een werknemer wil naar een gebied met code geel, mag dat?

Ja dat mag. Wijs de werknemer er wel op dat dit op eigen risico gebeurt. Het Coronavirus is ook in zogenaamd veilige landen echt nog niet verdwenen en de kans bestaat dan ook dat voor een vakantieland ineens code oranje of zelfs rood wordt afgeroepen en in lockdown gaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer dit risico te aanvaarden.

Loon doorbetalen al het mis gaat?

Stel een medewerker gaat naar een land met code geel en er treedt een lockdown op zodat hij of zij niet terug kan. Ondertussen loopt de vakantie officieel wel ten einde. In dat geval heeft de werkgever niet de verplichting om het loon door te betalen. Ook wanneer de werknemer bij thuiskomst in quarantaine moet hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. De werknemer heeft immers zelf dit risico genomen. Wel kan met de werknemer worden afgesproken dat hij/zij de TVT of resterende vakantiedagen inzet.

Wat als de werknemer ziek thuiskomt?

Heeft de werknemer bij thuiskomst last van niezen, hoesten benauwdheid, koorts en dergelijke dan moet hij/zij zich laten testen en uiteraard thuisblijven. Wanneer de werknemer welbewust een risico heeft genomen door naar een land met reisadvies code geel af te reizen, en vanwege die reis ziek is geworden,  dan kan de aanvullende loonbetaling bij ziekte geweigerd worden.

Als een huisgenoot van een werknemer naar een hoog-risicogebied is geweest en bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine moet, dan kan de werknemer in principe wel zijn/haar werkzaamheden verrichten, maar moet contact met de huisgenoot vermijden. Heeft de huisgenoot klachten, dan blijft iedereen thuis, dus ook de werknemer. In dat geval bestaat er wel een verplichting om het basisloon door te betalen.

En als een medewerker naar een land met code oranje of code rood gaat?

Stel een werknemer wil naar een land waar al een code oranje of rood voor geldt. Dit kan een werkgever niet verbieden, maar dit heeft wel consequenties voor de werknemer. Zo moet hij/zij bij terugkeer zonder meer 14 dagen in quarantaine. Bij ziekte hoeft geen aanvullende loonbetaling plaats te vinden. Zoals hierboven al aangeven hoeft de werkgever het loon dan niet door te betalen. Sterker nog: het kan een reden voor ontslag zijn, aangezien de werknemer willens en wetens zichzelf en collega’s in gevaar brengt.

In alle gevallen is het gewoon goed om als werkgever en werknemer in gesprek te gaan en te kijken wat wel en niet verantwoord is. en wat er geregeld kan worden mocht een vakantie niet door kunnen gaan. Ook op dit punt moeten we het gewoon samen oplossen, met een gezonde dosis begrip over en weer.