MKB kan achterstallige betaling melden bij de overheid

MKB kan achterstallige betaling melden bij overheid

Geldzorgen, zeker in deze tijd hebben heel veel ondernemers hiermee te kampen. Zorgen of ze wel door hun klanten worden betaald en daardoor ook hoe ze zelf hun rekening kunnen betalen.

Achterstallige betaling komt lang niet altijd door onwil. Velen willen wel, maar hebben simpelweg de middelen niet. Maar er zijn ook bedrijven die uit gemakzucht of puur eigenbelang welbewust wachten met het doen van betalingen en daarmee in strijd handelen met eerder gemaakte afspraken.

Met name de grotere ondernemingen willen nog wel eens van hun machtspositie gebruik maken door bij kleinere ondernemingen uit het mkb lange betalingsregelingen af te dwingen. Nu is de maximale betalingstermijn voor grote ondernemingen al wettelijk beperkt tot 60 dagen (30 dagen wanneer er niets is afgesproken), maar daar houdt niet elke grote schuldeiser zich aan. Reden voor (thans demissionair) staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat om maatregelen te nemen.

Sinds 26 januari 2021 kan een mkb-onderneming die door een groot bedrijf (een bedrijf met meer dan 250 werknemers) niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt dit anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zo wil de overheid inzicht krijgen in het betaalgedrag van de grote ondernemingen aan het MKB.

Aan de hand van de uitkomst van deze meldingen zal het ministerie van EZK over een jaar beslissen of het noodzakelijk is dat er een onafhankelijk toezichtsorgaan komt op de naleving van de betaaltermijnen. 
Daarnaast werken de ministeries van EZK en Justitie en Veiligheid aan een wetswijziging om de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het MKB te verkorten van 60 naar 30 dagen.

Dit zal heel wat mkb’ers als muziek in de oren klinken, al zal het een dergelijke wetswijziging alleen zin hebben als deze ook afgedwongen kan worden. Alle reden dus voor mkb’ers om van de bovenstaande mogelijkheid om wanbetalingen te melden goed gebruik te gaan maken, zodat er hopelijk inderdaad een toezichthoudend orgaan komt.

Hieronder staat de link om meteen naar het meldpunt te gaan.

Meldpunt achterstallige betalingen | ACM.nl

29 januari 2021