Nieuwe wetgeving 2021 deel 1

Het wel heel beroerd verlopen jaar 2020 ligt gelukkig achter ons en hopelijk zal 2021 meer goeds bieden. Waar we in ieder geval zeker van zijn is dat er weer nieuwe wetten en regels van kracht worden. Eerder deden we al bericht over de invoering van de WHOA. Hieronder een verdere greep.

Huurverlaging voor zzp’ers
Er is een lichtpuntje voor zzp’ers met een huurwoning: naast de regeling TOZO die al (wat) verlichting biedt voor ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt, is het vanaf 1 januari 2021 ook mogelijk om huurverlaging aan te vragen bij de betreffende wooncorporatie.
Men moet aantonen dat in de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag vanwege de crisis er zo weinig verdiensten waren dat men onder een bepaalde inkomensgrens is geraakt. Het kan ook zo zijn dat de corporatie zelf met een voorstel tot huurverlaging komt.
De regeling is een wijziging van de Woningwet en de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II. De verlaging kan tot 31 december 2021 worden aangevraagd. Let wel: het gaat alleen om zzp’ers die een woning huren bij een corporatie, als men dus van een zelfstandige huurt heeft men pech. Uiteraard kan altijd geprobeerd worden met de verhuurder tot een oplossing te komen, mochten er wel problemen zijn.

Franchisewet
Tot voor kort bestond er nog geen aparte wetgeving voor franchiseconstructies, en waren franchisegevers vrij om te bepalen wat ze in de franchiseovereenkomst opnamen. Met ingang van 1 januari 2021 is dat verleden tijd en moeten alle franchisecontracten aan strenge regels voldoen. In de nieuwe wet zijn vier gebieden geregeld:
  • Wat partijen aan elkaar voor informatie moeten geven voordat een overeenkomst wordt gesloten;
  • Hoe lopende franchiseovereenkomst tussentijds gewijzigd moeten worden;
  • Het overleg tussen franchisegever en franchisenemer ;
  • Hoe de franchisesamenwerking beëindigd moet worden.
De regels in de wet gelden als een minimumvoorwaarde voor wat er allemaal geregeld moet worden. Voor zover het nog niet is gebeurd, zullen de bestaande franchisegevers en -nemers flink aan de bak moeten om alles in orde te krijgen.

Vrijstelling RVU
Werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben die vanwege gezondheidsredenen eerder willen of moeten stoppen met werken kunnen in 2021 tijdelijk gebruik maken van een vrijstelling van de RVU (Regeling Vervroeg uittreden). Vanaf 2021 tot en met 2025 kunnen werkgevers een regeling treffen met de betreffende werknemer, waarbij een maximaal bedrag van € 1.767 per maand is vrijgesteld van RVU. Het moet dan wel om een regeling gaat die werkgever en werknemer in onderling overleg hebben vastgesteld.

Fiscale wijzigingen
Ook op fiscaal gebied verandert er weer het een en ander:
  • Het lage tarief van de Vennootschapsbelasting (Vpb) gaat in 2021 omlaag van 16,5% naar 15% . Het lage tarief geldt voor winsten tot € 245.000, in plaats van € 200.000,. In 2022 gaat de grens nog omhoog naar € 395.000,
  • Het belastingtarief voor Inkomstenbelasting (IB) in de eerste schijf wordt verlaagd naar 37,10% . Deze eerste schijf loopt tot een inkomen van € 68.507,.
  • De arbeidskorting wordt verhoogd met € 179, bij een belastbaar inkomen tot € 10.000,, €184, bij een belastbaar inkomen tot € 22.000, en met € 324, bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 35.500,.
  • Niet alles is positief: voor zelfstandigen vermindert de ondernemersaftrek en deze komt te staan op € 6.670,. Dit was in 2020 nog € 7.030,. De aftrek wordt de komende jaren stapsgewijs verder afgebouwd tot € 3.240, in 2036.
Pensioen en zorg
De pensioenpremies voor werknemers stijgen in 2021 naar 6,8%. De zorgpremies stijgen van  € 1.414,- naar € 1.473,- per jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet gaat omhoog van 6,7% naar 7,0%.

Het bovenstaande is uiteraard niet alles, binnenkort komen we met nog een greep van wat er allemaal verandert.
 

1 januari 2021