Thuiswerken nieuwe normaal? Denk aan een thuiswerkovereenkomst!

De (harde) lockdown duurt maar voort en het kabinet blijft aandringen op zoveel mogelijk thuiswerken. Velen gruwen er zo langzamerhand van, maar bij heel wat ondernemingen en organisaties ziet men dat het toch ook wel zijn voordelen heeft.

Thuiswerken zal, in ieder geval voor een deel, waarschijnlijk wel een blijvertje worden. De arbeidscontracten sluiten echter niet altijd goed om een dergelijke situatie aan. Het is dus ook raadzaam om een aparte thuiswerkovereenkomst op te stellen voor werknemers die veel thuis werken en dat mogelijk ook na versoepelingen van coronamaatregelen structureel zullen blijven doen.

Denk bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst aan de volgende dingen:
 • Omschrijf goed wat er precies met thuiswerken wordt bedoeld;
 • Leg vast op welke dagen, dagdelen of uren er thuis wordt gewerkt
 • Op de werkvloer wordt wellicht soms wel over gewerkt. Kan hier in de thuissituatie ook sprake van zijn en zo ja wanneer dan en hoe wordt dit gecontroleerd en geregistreerd?
 • Duidelijk moet zijn welke werkzaamheden thuis worden gedaan en op welke manier. En ook hier geldt weer: hoe wordt gecontroleerd dat het werk ook echt wordt gedaan?
 • Voordeel van thuiswerken is dat de werknemer/neemster zelf kan bepalen wanneer hij of zij werkt. Maar het kan nodig zijn dat het kantoor hem of haar kan bereiken. Leg dus tijdstippen vast waarop iemand echt bereikbaar moet zijn.
 • Niet iedereen heeft van zichzelf thuis al een volwaardige werkplek. Duidelijk moet zijn aan welke eisen de werkplek moet voldoen. De werkgever is onder omstandigheden verplicht om juiste meubels en apparatuur ter beschikking te stellen of aan de werknemer een vergoeding te geven om deze zelf aan te schaffen. Stel in dat laatste geval ook een budget vast.
 • Beveiliging van apparatuur en netwerken kan op kantoor prima zijn geregeld, thuis hoeft dat lang niet altijd het geval te zijn. Stel dus ook eisen aan de beveiliging en hoe fysieke documenten moeten worden opgeborgen.
 • Als er wel persoonsgegevens kwijtraken of door onbevoegden worden ingezien (het beruchte datalek) aan wie moet dat dan worden gemeld?
 • Ook thuis kan men ziek worden of een ongeluk(je) krijgen. Het is dus van groot belang regels op te stellen over in hoeverre en onder welke omstandigheden de werkgever aansprakelijk is en hoe wordt omgegaan met arbeidsongeschiktheid en een mogelijk verzuimprotocol.
 • Als iemand geheel of gedeeltelijk thuiswerkt kan dat ook gevolgen hebben voor reiskosten- en andere vergoedingen. Leg dit dus ook goed vast.
 • Ook is van belang om vast te leggen hoe lang thuiswerken gaat duren. Is dat alleen tijdens Coronatijd of voor onbepaalde tijd?
 • En wanneer het thuiswerken wel eindigt, hoe wordt dat dan geregeld? Moeten bij voorbeeld door de werknemer gekochte en door de werkgever vergoede materialen terug worden gegeven of alsnog deels terug worden betaald?
Net als een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst zal ook de inhoud van de thuiswerkovereenkomst sterk afhangen van de aard van de organisatie en wat werkgever en werknemer van elkaar verwachten. Ook weer een stuk maatwerk dus.

Hulp nodig bij of vragen over het opstellen van een thuiswerkovereenkomst? Neem gerust contact op: info@wijma-advies.nl of bel 0511-452535 / 06-31795203
 

15 januari 2021