Minuren: moet je ze later weer inhalen?


Het komt de laatste tijd maar al te vaak voor: vanwege de overheidsmaatregelen komen er minder of geen opdrachten binnen zodat er voor het personeel geen werk is. En dat terwijl de uren wel doorbetaald moeten worden. Dan worden er dus zogenaamde minuren opgebouwd.
Geregeld hoor ik dat werkgevers tegen hun werknemers zeggen dat deze uren later door overwerk maar moeten worden ingehaald. Maar mag dat zomaar? En maakt deze corona-tijd het anders?

Dit is wat er in normale omstandigheden is geregeld:

In de wet staat alleen genoemd dat werknemers recht hebben op loon, wanneer er tijdens de afgesproken uren niet gewerkt is en dit redelijkerwijs voor risico en rekening van de werkgever moet blijven. De wet zegt niets over het later inhalen van deze ‘loze’ uren.

Vaak is dit wel in een CAO geregeld. In de regel moeten zogenaamde minuren binnen 6 maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar door de werknemer zijn ingehaald, anders vervallen ze. Dit geldt wanneer een werknemer te veel verlof heeft genomen of niet voldoende beschikbaar was voor werk.
De werkgever kan de werknemer dus vragen deze uren in te halen en de werknemer moet hier aan meewerken, als het tenminste een redelijk verzoek is. Als de werknemer dit weigert, dan kunnen de openstaande uren tegen het einde van het dienstverband bij de werknemer in rekening worden gebracht.

Maar hoe zit het nu in deze tijd met Covid-19 maatregelen?

Ten gevolge van de maatregelen van de overheid is er bij veel sectoren minder of zelfs helemaal geen werk. Dit geldt met name voor de horeca, de reissector, de evenementenbranche en cultuursector. En sinds eind vorig jaar natuurlijk ook veel winkels.

Veel werknemers bouwen in deze tijd dus minuren op. Het is een ongewone situatie en het wordt dan ook als onredelijk gezien deze minuren op het bord van de werknemer te leggen. Dit is met name het geval wanneer de werkgever gebruik kan maken van de NOW-regeling en dus voor deze minuren gecompenseerd wordt. Het gaat dan te ver om de werknemer te verplichten om de uren ook nog eens in te halen, waardoor de werkgever dus dubbel gecompenseerd zou worden. Dat kan dus niet.

Voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden voor de NOW dan kan er van de werknemer wel worden verwacht mee te werken aan een oplossing, bij voorbeeld het tijdelijk verrichten van ander werk. Het zijn nu eenmaal  zoals gezegd uitzonderlijke tijden. Maar ook hierbij moet de redelijkheid wel in acht worden genomen. Komt de werkgever echter met een redelijk voorstel en weigert de werknemer, dan kunnen de uren wel weer voor zijn rekening komen.

Oproepkrachten
Ook als iemand een nul-urencontract heeft kan een beroep worden gedaan op het gemiddeld aantal uren dat de laatste drie maanden werk is verricht. De werknemer kan de werkgever vragen het aantal uren in het arbeidscontract aan te passen.

Kortom: de werkgever draait voor de minuren op, maar er mag onder omstandigheden ook wel de nodige flexibiliteit van de werknemer worden verwacht.
Vragen? Neem gerust contact op: info@wijma-advies.nl of bel 0511-452535/06-31795203
 

29 januari 2021