Nieuwe wetgeving 2021 deel 2

Hierbij een tweede greep uit de wetgeving die vanaf 1 januari 2021 van kracht is.

Andere pensioenregeling payrollers vereist
Vorig jaar is de Wet Arbeid in Balans (WAB) in werking getreden. Daarin staat onder meer dat werknemers die op basis van Payroll werken met ingang van 1 januari 2021 een zogenaamde ‘adequate pensioenregeling’ moeten hebben. Tot 31 december 2020 werd het pensioen nog (verplicht) geregeld door de Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP). Vanaf 1 januari bouwt men dus niet meer pensioen op bij de StiPP maar moeten werkgevers met een nieuwe pensioenregeling komen.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Wanneer een onderneming wordt beëindigd, betekent dit vaak ook dat de werknemers op straat komen te staan. Er moet dan wel bij het UWV een ontslagvergunning worden aangevraagd en moet de transitievergoeding worden betaald. Dit kan een forse kostenpost opleveren. Onder bepaalde omstandigheden kan hiervoor compensatie worden aangevraagd bij het UWV.
Vanaf 1 januari 2021 kan wanneer een bedrijf stopt vanwege overlijden of pensionering van de werkgever kan compensatie worden aangevraagd. Het moet dan wel gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en moet er voor tenminste één van de werknemers door UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Wanneer de werkgever compensatie wegens pensionering aanvraagt moet hij of zij ook echt de pensioengerechtigde leeftijd hebben. Voor werkgevers die eerder stoppen geldt de regeling dus niet. De compensatie geldt ook alleen voor ontslagaanvragen van na 1 januari 2021.
Onderkant formulier
Minimum loon
Vanaf 1 januari 2021 stijgt het minimumloon weer. Een werknemer van 21 jaar of ouder verdient dan bij een fulltime baan minimaal 1684,80 euro bruto per maand. Daarmee stijgt het minimumloon in 2021 met 0,29 procent ten opzichte van de tweede helft van 2020.

Overdrachtsbelasting
 Wie een bedrijfspand voor eigen gebruik koopt moet vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting betalen. Dit was 6%.
Ook wanneer men woningen of bedrijfspanden als beleggingsobject koopt (dus panden opkoopt om op te knappen en daarna te verhuren) of andere onroerende objecten, dan geldt dit nieuwe tarief. Dit betreffen flinke stijgingen, want voor woningen was dit slechts 2% en voor andere panden 6%

Sigaretten niet meer te zien
Op zoek naar je favoriete pakje sigaretten? Dat wordt nu lastiger om te vinden! Vanaf 1 januari 2021 mogen sigaretten, tabak en andere rookwaren niet meer in de winkel of webshop zichtbaar zijn. Dit heet het zogenaamde uitstal- of displayverbod. Voor supermarkten gold het al sinds 1 juli 2020, maar nu ook voor alle ander verkooppunten. Tabakspeciaalzaken mogen nog wel uitstallen, mits ze zich hebben gemeld bij de NVWA en aan bepaalde eisen voldoen.

Dit is echt niet alles wat er verandert in 2021. In de loop van dit jaar zijn er nog heel wat meer wijzigingen gepland. Binnenkort volgt hier meer over.

6 januari 2021