Contractenrecht

Een man een man, een woord een woord. Zo wordt vaak gedacht als ondernemers onderling afspraken maken. En daar is helemaal niets mis mee, want vertrouwen is een belangrijke basis voor zaken doen.

Zolang als de zaken goed gaan en afspraken gewoon worden nagekomen is er dan ook niets aan de hand. En heel wat ondernemers werken zo jaren zonder dat er een vuiltje aan de lucht is. Maar ja, dan komt er ineens een lverancier die toch niet zo betrouwbaar is als hij er uit zag. Of komt er gesteggel of dat meerwerk nu wel of niet bij de offerteprijs was inbegrepen.  Daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk toch dingen goed op papier vast te leggen. Niet omdat dat een teken van wantrouwen is, maar juist om de onderlinge zakenrelaties goed te houden en ruzies zo veel mogelijk te voorkomen.  Zeker wanneer het zo uit de hand zou lopen dat een gang naar de rechter noodzakelijk is.

Wijma Juridisch Advies stelt graag uw contracten en algemene voorwaarden op of screent bestaande contracten. Geschillen over de uitleg van een contract, de nakoming hiervan en eventuele ontbinding zijn bij ons in vertrouwde handen.